Henry van Rooijen, algemeen directeur van Van Rooijen Logistiek, heeft op 8 november 2012 de Lean and Green Star ontvangen uit handen van Nico Anten van Connekt.
In november 2010 werd de Lean and Green award al toegekend voor het ambitieuze plan om in 2012 een reductie van 20% aan Co2-uitstoot ten opzichte van 2007 te realiseren.
Na een controle in opdracht van Connekt, bleek Van Rooijen Logistiek onlangs de twee jaar geleden geformuleerde doelstelling in ruime mate te hebben behaald. 

Deze Co2-reductie is gerealiseerd door de combinatie van de volgende maatregelen:

  • Stroomopwekking d.m.v. zonnepanelen op eigen terrein.
  • Hogere beladingsgraad als gevolg van route optimalisering.
  • Kilometerreductie door meer inzet van LZV’s en door intensievere samenwerking met haar partners.
  • Verschuiving van wegvervoer naar spoorvervoer via de eigen railterminal en door intensievere samenwerking.
  • Inzetten van zuinigere motoren
  • Een eigen bosperceel
Lean And Green Star Logo

Om voor de buitenwereld zichtbaar te maken dat Van Rooijen de Lean and Green Star heeft behaald, zal het Lean and Green-logo op het wagenpark te zien zijn.
Na het behalen van de eerste Star gaan we aan de slag voor de tweede Star.
Van Rooijen Logistiek zal samen met haar opdrachtgevers en partners blijven proberen om de lat nog hoger te leggen!