Door het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aan Van Rooijen Logistiek in Eindhoven een groothandelsvergunning verleend waardoor Van Rooijen de opslag en distributie mag verzorgen van geneesmiddelen.
Door het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is aan Van Rooijen Pharma in Turnhout een vergunning verleend voor de opslag en herverpakking van geneesmiddelen.