Op 31 augustus jl. heeft Van Rooijen Logistiek de 2de Lean & Green ster behaald.

 

Hierdoor zijn we één van de koplopers op het gebied van C02 reductie. We willen hiermee tevens uitstralen dat we een groen en milieubewust bedrijf zijn.

Daarom hebben we de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in o.a.:

  • Zonnepanelen;
  • Nieuwe schonere Euro 6 motoren;
  • Warmtepompen en ledverlichting;
  • Uitbreiding van het aantal treinen die op onze railterminal komen;

Daarnaast hebben we personeel ook bewust gemaakt op het gebied van zuinig rijden middels cursussen.

Tevens trachten we in de bedrijfsvoering om met zo weinig mogelijk lege kilometers te rijden en de beladingsgraad te optimaliseren.

In de toekomst zullen we dit dan ook blijven benadrukken in ons investeringsbeleid.

Wij danken eenieder binnen het bedrijf die hierin een rol gespeeld heeft en een bijdrage geleverd heeft.

Lean & Green Award