De samenwerking tussen beide bedrijven voert inmiddels zó ver terug (begin jaren zeventig, red.), dat mijn beide gesprekspartners het bewijs hiervoor slechts kennen uit de overlevering. Het partnership tussen Bedrijfswagencentrum Eindhoven en Van Rooijen Logistiek op het gebied van mobiliteit is anno 2011 echter sterker dan ooit.