Foto Website

Binnen 2 weken van ‘vermeend risico’ naar een definitieve diagnose van slaapapneu. Terwijl een diagnose normaal gesproken wel 8 jaar kan duren. 22 vrachtwagenchauffeurs van Van Rooijen Logistiek hebben het nieuwe turbotraject van CZ doorlopen en voor een doorbraak gezorgd.

Tientallen medewerkers bij Van Rooijen Logistiek kampten met slaapproblemen. Ze hadden moeite met in- en doorslapen en voelden zich regelmatig ‘afwezig’. Dit bleek uit een Preventief Medisch Onderzoek, dat de directie van Van Rooijen Logistiek uit Eindhoven inzette. Doel was te achterhalen hoe het met de gezondheid was van haar chauffeurs en warehouse-medewerkers

Voor Ingrid Strik, manager P&O, waren de resultaten aanleiding om samen met CZ een pilot te starten. Slaapapneu komt namelijk vaak voor in de transportsector.

 

Snelheid, effectiviteit en vertrouwen zijn sleutelwoorden

Ingrid: “In de pilot hebben we snelheid, effectiviteit en vertrouwen centraal gesteld. Het doel: medewerkers snel helpen en aan het werk houden. Sommige chauffeurs waren namelijk bang dat ze van de wagen af moesten, als duidelijk werd dat ze aan slaapapneu leden. Die angst hebben we meteen weggenomen. Wat ook hielp was de toezegging dat deelnemers die bij CZ verzekerd zijn, geen eigen risico hoefden te betalen.”

Het slaapapneu-traject bestaat uit 5 stappen:

  1. Brief met vragenlijst
  2. Online spreekuur met bedrijfsarts
  3. Slaaponderzoek thuis
  4. Online consult longarts-somnoloog
  5. Start behandeling

Alle aandacht richten op slaapapneu

Ingrid: “Alle 320 medewerkers ontvingen een brief met een vragenlijst die specifiek op apneu was gericht. Daarnaast besteedden we in onze nieuwsbrief aandacht aan het onderwerp en hebben we in ons pand overal flyers opgehangen en neergelegd. Uiteindelijk hebben dertig mensen de vragenlijst ingevuld en ingeleverd. Op basis van een aantal criteria, zoals leeftijd en BMI, vielen 22 mensen in de categorie ‘hoog risico’. Zij vervolgden het traject met een spreekuur bij de bedrijfsarts.”

Van intakegesprek naar slaaponderzoek thuis

“Op basis van de uitkomst van deze intakegesprekken zijn 11 medewerkers verdergegaan met het slaaponderzoek. De klachten van de andere 11 bleken meer van psychosociale aard. Zij kregen een dag na aanmelding een telefoontje om een afspraak te maken. Een medewerker van Vivisol bezocht de chauffeurs thuis en installeerde de slaapapparatuur, zodat zij in hun eigen vertrouwde omgeving konden slapen. Bij de installatie werd uitgelegd hoe het slaaponderzoek werkt en wat ze moesten doen met de apparatuur.”

Kort na het onderzoek volgt de diagnose

“2 dagen na het onderzoek stond een online consult met de longarts-somnoloog gepland. De specialist stelde de diagnose aan de hand van de uitslagen van het onderzoek en het verhaal van de medewerker. Sommige vrachtwagenchauffeurs voerden het gesprek vanuit hun cabine. Dat stelde ze op hun gemak. De chauffeurs voelden zich gehoord en geholpen.

Meestal zit er veel tijd tussen het moment van klachten, het melden van klachten bij de huisarts en het eerste vermoeden van de diagnose slaapapneu. Het kan wel 8 jaar duren voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Vaak moet je dan nog 5 of 6 keer naar een ziekenhuis of kliniek voor onderzoek. Nu waren onze chauffeurs binnen 2 weken geholpen en konden ze praten vanaf hun werkplek.”

 

''Je moet erbij zijn voordat mensen klachten ontwikkelen.''

 

Behandeling werpt meteen vruchten af

“Uiteindelijk zijn 8 chauffeurs in behandeling gegaan. 88 ademstops per uur waren bij hen geen uitzondering. Binnen een week voelden ze zich al zoveel beter, dat ze zich afvroegen waarom ze niet eerder hulp hadden gezocht. Dankzij CPAP-apparatuur ervaren ze nu nog maar weinig ademstops per uur. Door het traject heeft één chauffeur zijn leefstijl ook nog ingrijpend aangepast. Hij is 25 kilo afgevallen en merkt dat de kwaliteit van zijn leven met sprongen vooruit is gegaan.”

 

Nu doorpakken met leefstijlverandering

Ingrid Strik: “De pilot heeft ertoe geleid dat het denken over gezondheid bij Van Rooijen Logistiek begint te veranderen. Ik wil daarom doorgaan op het apneuverhaal en een nieuw PMO laten uitvoeren onder alle medewerkers. De volgende stap kan een gedragsverandering zijn.

We denken over een geïntegreerde leefstijlinterventie waarin we aandacht vragen voor overgewicht, alcoholgebruik en roken. Uit gesprekken blijkt dat medewerkers ervoor openstaan. Dankzij de pilot is er van de gereserveerdheid niks meer over. Mensen zijn wakker geworden. Daardoor kunnen we meer met gezondheid doen dan we tot voor kort deden.”