Tevens beschikken wij op eigen terrein over een moderne garage met wasstraat . In de garage worden al onze transportmiddelen voorzien van onderhoud en reparatie, van interne transport middelen tot onze volledige vloot vrachtwagen.

Met onze inpandige wasstraat zijn wij instaat om wekelijks ons wagenpark schoon de weg op te sturen. Hiermee besparen wij de extra kilometers naar de onderhoudsgarage en externe wasstraat. De schoonmaak middelen die in de wasstraat gebruikt worden zijn allemaal op biologische basis en dus niet schadelijk voor het milieu.

Bij de herstructurering van ons terrein hebben we nagedacht over ruimte besparende mogelijkheden omtrent het wagenpark van onze werknemers. Hierdoor zijn we in staat geweest om het bos in tact te laten en parkeren onze werknemers voortaan op het parkeerdek.

Binnen Van Rooijen Logistiek willen wij onze medewerkers ook betrekken in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo vragen we de medewerking van iedereen om afval te scheiden. Tevens doen wij een oproep aan onze klanten om papier te besparen om zoveel mogelijk digitaal te doen.

Ondanks dat we in het “digitale tijdperk ” leven wordt er tegenwoordig toch nog veel geprint. Om de ontvangers van een e-mail er van bewust te maken dat het uitprinten van een e-mail vaak overbodig is, heeft Van Rooijen Logistiek besloten dit door middel van een e-mailondertekening dit duidelijk maken.

"Please consider the environment before printing this e-mail"