HomeTransport › Dedicated transport

Dedicated transport

Dedicated transport

Sommige transporten zijn zo specialistisch, dat Van Rooijen Logistiek deze ‘dedicated’ uitvoert. Voor een aantal opdrachtgevers vervoeren wij continu radioactieve goederen.

(24 uur p.d. - 7 dagen p.w. - 365 dagen p.j.)

Om dit transport juist te organiseren hebben wij een transportveiligheidsadviseur in dienst.
Radioactieve goederen zijn producten met een korte houdbaarheid en dus een snelle circulatie.
Radioactieve goederen zijn producten met een korte houdbaarheid en dus een snelle circulatie.

(Bv: jodium, krypton, fluor en technetium)

De radioactieve goederen worden gebruikt voor medische doeleinden, zoals:

De laad- en loslocaties zijn:

Voor iedere locatie zijn procedures opgesteld.

Er worden speciaal ingerichte wagens ingezet. Wij bieden de volgende mogelijkheden:

Bij indiensttreding dienen de chauffeurs een Verklaring Omtrent het Gedrag in te leveren.

Jaarlijks krijgen zij de volgende trainingen:

I.v.m. de wettelijke regelgeving voor radioactief wegvervoer volgen de chauffeurs 5-jaarlijks de ADR basis + klasse 7 cursus.

Tevens beschikken de chauffeurs over een ACN-pas (i.v.m. een snellere afhandeling op Schiphol).

Voor bepaalde activiteiten werken we met andere organisaties:

EITA
EITA is a European non-profit organisation officially created in 1998 by trained and licensed road and air transporters and logistics providers, specialized in the transportation of radioactive isotopes, mainly used for medical purpose and / or research.

To top of page