Home › Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen - ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd - is ondernemen waarbij evenwicht bestaat tussen economische-, sociale- en milieubelangen.

Bij Van Rooijen Logistiek kijken we niet alleen naar onze winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen naar de huidige gevolgen daarvan, maar ook naar de gevolgen in de toekomst.
We zoeken continu de juiste balans tussen de drie P's: People, Planet en Profit. Binnen Van Rooijen Logistiek, maar ook daarbuiten. Duurzaam ondernemen betekent dat wij naar vermogen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke- en milieuproblemen die met de onderneming samenhangen.

Lean and green award

Van Rooijen behoort tot de koplopers in duurzaam ondernemen. In 2010 mochten wij de lean and green award in ontvangst nemen.

Lean and green award

To top of page